آموزش خصوصی باراسل

آموزش خصوصی باراسل

همانطور که گفته شد ورزش باراسل در اصل ورزشی ریتمیک و گروهی است که همراه با موسیقی های زیبای فرانسوی انجام می‌شود و چون حرکات باراسل شبیه به رقص باله می باشند وقتی باراسل را به صورت گروهی و هماهنگ…

بیشتر بخوانید