محدود باشگاه نام باشگاه نام مربی شماره تماس
کرج/گوهردشت اریکه طلایی ملینا افتخاریان-مسئول کمیته ۰۲۶-۳۴۳۴۲۷۹۰
کرج/مهر شهر ترمه کیانا فرامرزیان ۰۲۶-۳۳۴۰۶۲۹۰
کرج/گوهردشت اریکه طلایی کیانا فرامرزیان ۰۲۶-۳۴۳۴۲۷۹۰
کرج/گرمدره وستا مینا پرتویی ۹۱۲۹۷۳۳۷۴۰